Stavíme dům

Blog o stavbě levného zděného domu
 

Potvrzení geometráku SÚ

     Tak máme požehnání stavebního úřadu a můžeme přistoupit k dalšímu kroku – podat návrh na vklad do KN.Pro představu přikládám ještě další komentář k dané věci:


     Přesně jak jsme předpokládali, ani po předání veškerých podkladů, které si SÚ poručil, naše útrapy s rozdělením pozemku neskončili. Včera otec volal na SÚ, aby se informoval, zda vyhoví jeho žádosti a vyjádří se mu k záměru rozdělit pozemek. Paní vedoucí mu sdělila, že všechny přílohy jsou v pořádku a že na jejich základě mu SÚ může vyhovět, ale optala se ho, proč podal žádost právě v té podobě v jaké jí podal (formulováno jako „Žádost o vydání rozhodnutí k rozdělení pozemku“). Prý to mělo být stylizováno jako „Žádost o potvrzení geometrického plánu“. Když pominu tu věc, že jí kvůli tomu asi 3x volal a doslovně se jí ptal, „co všechno má udělat pro to, aby mu vyhověli“ a o něčem takovém nepadla ani zmínka, je zde ještě ta neopomenutelná skutečnost, že žádný právní předpis nestanovuje jakým způsobem se má o rozdělení pozemku na SÚ žádat. Stavební zákon jasně hovoří, že pro danou věc není k dispozici žádný formulář žádosti, žádný vzor či cokoli jiného. Paní vedoucí ho tedy vyzvala, aby se OPĚT, ZNOVU A TUDÍŽ OPAKOVANĚ stavil u nich na úřadě, kde mu potvrdí geometrický plán, ale zároveň si musí OFICIÁLNĚ zpět převzít tu podanou žádost, jelikož není formulována správně.


     Takže abych to celé nějak shrnula. V případě, že budete chtít stavět 2 RD na jedné parcele, zákon toto oficiálně neumožňuje (ukotveno ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území), což lze ovšem obejít následujícím způsobem. K jednomu RD lze oficiálně postavit stavbu rekreačního charakteru, takže dle SÚ to spousta lidí řeší tak, že ohlásí stavbu RD jako stavbu rekreační chaty. Problém je ovšem v tom, že na rekreační chatu vám zatím většina bankovních ústavů nepůjčí ani korunu. Pokud tedy nemáte vlastní kapitál nezbývá vám, než požádat o rozdělení pozemku. To lze ovšem pouze na základě listin stanovených § 36 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (kupní smlouva, darovací smlouva atd.). Pokud toto budete mít, musíte si nechat vypracovat geometrický plán s vyznačením rozdělení parcely. V případě, že budou přes pozemek A vést sítě, či přístupová cesta či cokoli jiného k pozemku B či naopak, nechte si zároveň vypracovat další geometrák s vyznačením zřízení věcného břemene na sítě, přístup atd. Vše bude tvořit přílohu smlouvy. Před podáním na katastr nemovitostí musíte požádat stavební úřad o potvrzení geometrického plánu. Pro vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí budete potřebovat 2x smlouvu + dále dle počtu účastníků, vč. všech příloh + potvrzení SÚ. Příslušné formuláře KN naleznete na této adrese.


25.02.2009 10:52:35 |
Autor: Ája
| stálý odkaz

Komentáře

2 komentářů:
  • 18.05. 07:15, Ája

    Ahoj Vlaďko, co se týče samotné stavby, tak obvyklý postup je ten, že u stavby podléhající "ohlášce" (§ 104 SZ) se ještě před tím žádá o "územně plánovací informaci". U stavby podléhající "stavebnímu povolení" je potřeba žádat o vydání "územního souhlasu" (§ 79 SZ). Někdy se to spojuje v jedno. Nám vyšla úřednice natolik vstříc, že jsme podali rovnou ohlášku. Jinak, co se týče rozdělení pozemku, tak jsme o nic takového žádat nemuseli. Pozemek je v zastavěné části obce a byl v generelu určen k zastavění. Úřednice nám řekla, že pokud bychom trvali na nerozdělení parcely a stavbě 2 domů na jedné parcele, tak bychom nějakým územním rozhodnutím projít museli. Doporučuji prostudovat si Stavební zákon (183/2006 Sb.) a prováděcí vyhlášku (526/2006 Sb.), kde jsou formuláře žádostí a nebo se dohodnou přímo na úřadě, jaký postup vyžadují, jelikož i samotní úředníci se liší. Hodně štěstí!

  • 16.05. 17:53, Vlaďka

    Ahoj Ájo, dnes jsem se dostala při hledání všech dokladů k ohlášení stavby na tvůj blog. Nevycházím z údivu, jak podrobně máš vše popsané. Je to pro mne ohromná pomoc. Oproti tobě jsme pár měsíců ve skluzu, ale také pracujeme na rozdělení pozemku, abychom mohli vůbec stavět. Moc díky za cenné informace ohledně dělení. My naštěstí nebudeme mít asi problém v tomto bodě se stavebním úřadem, neboť nám město prodalo jako stavební pozemek pozemek, na kterém defacto nejde stavět - sousedí s cestou, kterou vlastní cca 30 majitelů, z nichž někteří zatím nemají dědice, tudíž nelze těmto osobám doporučit dopis s oznámením o stavbě... no a jediné či nejrychlejší řešení je část pozekmu sousedícího s touto cestou darovat rodičům a zřídit věcné břemeno. Už teď se toho všeho děsím. Mám dotaz, museli jste pooávat také oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu? Nám to dali na úřadě společně s papíry k oznámení o stavbě. Zatím na netu hledám k čemu to vlastně je...Díky za odpověď.Vlaďka


přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se