Stavíme dům

Blog o stavbě levného zděného domu
 

Vyměření výkopu pro jímku na dešťovou vodu

     Jelikož je to již 3 týden, co jsme si u firmy Beren objednali 4kubíkovou jímku na dešťovou vodu, provedli jsme včera vyměření pro výkop, aby bylo jímku možné hned po jejím dodání usadit a zahrnout.


     Snad hoši ze stavební firmy při hloubení zase něco neponičej (třeba novou kanalizaci v její blízkosti). Už si nejsem vůbec jistá, jestli je můžeme takovým zodpovědným úkolem vůbec pověřit...


    14.05.2009 07:36:47 |
Autor: Ája
| stálý odkaz

Komentáře

3 komentářů:
  • 29.05. 18:19, Ája

    My jsme to zakreslené neměli. Domnívám se, že nemusí. V projektu jsme měli klasickou větu, že dešťové vody budou "likvidovány" zasakováním ve štěrkovém loži u domu. Současná legislativa pouze neumožňuje vypouštění dešťových vod do kanalizace, jelikož se tím ředí odpadní vody. Vodní zákon tuto možnost využívání dešťových vod příliš neřeší a v soukromém sektoru po tom nebude pátrat už vůbec nikdo. Vzhledem k tomu, že se nejedná ani o jímku na odpadní vodu, tam by se určitě vyjadřoval příslušný vodoprávní úřad (většinou odbor ŽP), je to zcela jistě OK. Z hlediska stavebního zákona to také nepodléhá žádnému ohlašování. Jímání a využívání dešťové vody ničemu nevadí, takže bych si s tím vůbec nelámala hlavu. Pokud chcete mít jistotu, nechte si pouze v projektu změnit tu větičku s tím, že voda bude jímána do akumulační jímky. Je to zcela běžné a sám úřad by to měl podporovat. Při kolaudaci by vám měli udělit pochvalu :-) Nechápu, že se něco takového ještě neprojevilo v naší legislativě jako povinnost. Možná by nebylo tolik povodní při lokálních srážkách... Jinak něco se dá určitě vyčíst i na stránkách výrobců.

  • 29.05. 16:53, Roman

    V předchozím komentáři mi vypadla věta. Dotaz se týkal jímky zakopané do země - zda se musí uvést v projektové dokumentaci.

  • 29.05. 16:50, Roman

    Zvažujeme jak nakládat v našem budoucím domku s dešťovou vodou. Je potřeba to mít zakreslené v projektové dokumentaci pro ohlášení jednoduché stavby?


přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se