Stavíme dům

Blog o stavbě levného zděného domu
 

Podlahový polystyren


     O víkendu (24. – 25.4.2010) proběhla instalace izolačního podlahového polystyrenu, čemuž nutně předcházel nezbytný úklid celého domu. V projektu je navržena tepelná izolace podlahy pěnovým polystyrenem 50 mm. My jsme dali 100! Jednak tím účinněji eliminujeme únik tepla resp. průnik chladu od podlahy, navíc nanesením plánované vrstvy 7 cm betonu (celkem tedy 17 cm) odstraníme schod, který by vznikl u balkónových dveří. Takto se bude moci plovoucí podlaha klást plynule až k balkónovkám bez potřeby všelijakých přechodových lišt.

     K izolaci podlahy jsme tedy využili 5cm podlahový polystyren EPS 100 S stabil, u kterého je uváděno výrobcem použití na běžně zatížené podlahy a ploché střechy. Například u rodičů na stavbě byl předepsán polystyren extrudovaný, který je vysoce zátěžový, ovšem zároveň dražší. Pro použití v rodinném domě nám ovšem EPS 100 S přišel dostatečný.

     Polystyren jsme kladly ve 2 vrstvách vzájemně na sebe kolmých, tedy na vazbu, což je všeobecně doporučováno. Druhá kolmo kladená vrstva totiž vyloučí příp. mezery ve vrstvě první, obvykle způsobené vnitřními rozvody v domě. Tyto rozvody se musí do polystyrenu buď zadlabat nebo v místě, kde je soustředěno více rozvodů úplně vynechat. Druhá vrstva tyto mezery překryje, čímž vznikne souvislá plocha.

     Na hotovou izolaci jsme umístili igelitovou fólii, která má zabránit propadnutí betonu mezi jednotlivé polystyrenové desky. Jednotlivé pásy fólie se přes sebe přeložili cca o 5 – 10 cm. Následně se po obvodu na zeď natloukl 1cm pás dilatačního mirelonu, který má vyrovnávat stranovou roztažnost betonu. Ten jsme původně neúspěšně sháněli v běžných obchodech, na doporučení kolegy z práce nakonec zakoupeno až ve specializovaném topenářském obchodě. Tento mirelon je možné nahradit 1cm polystyrenem, ovšem jeho umístnění je pracnější.

 

         
obr. 1 - 3: První vrstva

         
obr. 4: První vrstva   obr. 5: Natažený igelit     obr. 6: Dilatační mirelon

         
obr. 7 a 8: Druhá polovina podlahy ještě není připravená     obr. 9: Práce s mirelonem

28.04.2010 18:31:07 |
Autor: Ája
| stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se