Stavíme dům

Blog o stavbě levného zděného domu
 

Napojení dešťové vody

(více)
22.11.2010 12:12:06 | 3 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Oprava kanalizační průchodky, přívod užitkové vody do domu

    Jak jsem zmínila v předchozím článku, průchodka kanalizace chlapcům z realizační firmy při vylití základové desky jaksi upadla, holt si to ZASE nepohlídali a tak proběhla během minulého týdne další oprava. Na pomoc byli přizváni další otcovo známí, tentokráte instalatéři, kteří přinesli cenné rady a vlastní zručnost. Za asistence Míry a táty došlo k vybourání části základové desky, odříznutí vyosené trubky a nahrazení kolenem, takže nyní již stoupačka nebude zasahovat do zdiva nosné příčky. Na závěr došlo k zalití betonem. Takže tahle nedbalost stála 3 pytle cementu, zameškané hodiny v práci, drahocenný čas 2 profi instalatérů, drahocenný čas 2 neprofi instalatérů, najetých 200 km a odpovídající množství propáleného paliva, jedno kanalizační koleno a bůhvícoještě. A to jsme si původně představovali, že firma nám práci usnadní a vyšetří čas. Opak je pravdou.


     Při této příležitosti ještě Míra napravil jeden náš restík, na který jsme v tom fofru úplně zapomněli a sice navrtal základovou desku a protáhl jí vodovodní trubku, která bude tvořit hlavní přívod užitkové vody do domu z dešťové jímky. Tato voda bude využívána na splachování WC a praní prádla, tak jak jsme si to původně naplánovali.


     


08.06.2009 09:57:05 | 2 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Usazení jímky

Usazení jímky proběhlo ve čtvrtek (21.5.). Chlapík z firmy Beren mě ujišťoval, že jímku lze bez problémů usadit ve 2 lidech a tak si vzal Míra k ruce jednoho kolegu z práce. Na místě zjistili, že ani za asistence řidiče nemaj šanci a tak museli být na pomoc přizváni ještě další kolegové. Já jsem se v tu dobu zrovna vztekala v práci, takže jsem nemohla být u toho a všechno zdokumentovat. Tímto všem zůčastněným děkujeme za pomoc a omlouváme se za zkyslé pivo v místní restauračce :-(


        


25.05.2009 07:41:13 | 2 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Vyměření výkopu pro jímku na dešťovou vodu

     Jelikož je to již 3 týden, co jsme si u firmy Beren objednali 4kubíkovou jímku na dešťovou vodu, provedli jsme včera vyměření pro výkop, aby bylo jímku možné hned po jejím dodání usadit a zahrnout.


     Snad hoši ze stavební firmy při hloubení zase něco neponičej (třeba novou kanalizaci v její blízkosti). Už si nejsem vůbec jistá, jestli je můžeme takovým zodpovědným úkolem vůbec pověřit...


    


14.05.2009 07:36:47 | 3 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Položení kanalizace

  V pátek volala firma pracující na základové desce, že v pondělí mají objednané mixy s betonem a je potřeba z naší strany přes víkend natáhnout kanalizaci do kanalizační šachty, aby bylo vše připraveno. Když jsme v sobotu přijeli na místo, zjistili jsme, že v základových pasech kromě průchodky na pitnou vodu není vykopaná průchodka na elektriku. Dále nebyl dočištěný výkop ke kanalizační šachtě. Holt Ukrajinci se nedostavili a Češi přeci rukama makat nebudou a tak jsme práce museli dodělat sami. Takže to hoši moc nevychytali.
     V neděli jsme tedy svolali další 2 brigádníky, jelikož bylo potřeba kanalizaci nejenom položit, ale podsypat pískem a pokrýt vrstvou zeminy a pak také vyřešit tu zbývající průchodku. Opět nám to poněkud zkomplikovala firma, která usazovala kanalizační šachtu na pozemku rodičů, do které se napojujeme. Šachtu mírně pootočila a tak jsem musela jet ještě narychlo koupit další koleno, aby se nám podařilo kanalizaci vyrovnat a dostat do připraveného výkopu.obr. 1: Láďa kope průchodky

                              
obr. 2: Láďa zase kope                                        obr. 3 a 4: Kanalizační šachta


               
obr. 5: Obídek                   obr. 6: Jana vybírá kameny           obr. 7: Láďa stále kope


                   
obr. 8: Taťka přemýšlí                        obr. 9: Máňa dělá stavební dozor      


                                                     
 obr. 10: Míra s tátou mažou a zasunujou       obr. 11: Pospojováno a podhozeno


                     
obr. 12: Maminka rovná a hutní písek          obr. 13: Ája se opírá o lopatu


                          
obr. 14:  Zahrnování výkopu                             obr. 15: Úderníci


28.04.2009 08:41:52 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


První komplikace

     Tak nás potkali první komplikace, které se naštěstí podařilo vyřešit.
     Když jsme v sobotu dorazili na místo, všimli jsme si, že hlavní přívodní kabel el. energie je nakopnutý od bagru. Přitom výkop základů hloubil stejný bagrista jako předtím výkop na elektriku a vodu a tím pádem o tom musel velice dobře vědět. Osobně jsme to jeho hlavním šéfům i jemu samotnému řekli asi 5x, aby dávali pozor na síťařinu. Nepomohlo to. Takže jsme se dohodli s naším kamarádem Mufem, který by nám měl dělat elektriku v celém domě, dovezli ho na místo a ten kabel proměřil „pípákem“. Naštěstí to nebylo nic vážného a porušenou izolaci vyřešila elektrikářská páska.
     Následně jsme zjistili, že kabel je krátký a nedosáhne k místu, kde by se měla nacházet hlavní rozvodná skříň v domě a tak se zvolila náhradní alternativa, rozvodná skříň se umístí na protilehlou zeď, která je tvořena nosnou příčkou uprostřed domu. Buď jsme to s Mírou proměřili (čemuž se mi nechce věřit) nebo si značnou část stáhly rozvodný, když zapojovali hlavní přívod. Každopádně věc je vyřešena a rozvody elektriky v domě budou stejně jiné než dle původního návrhu v projektu, jelikož si je přizpůsobíme vlastním potřebám, takže se stejně bude zpracovávat nový projekt vnitřních rozvodů elektriky.28.04.2009 07:24:37 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Kanalizační přípojka

     Kanalizaci pro oba domy jsme navrhli jako jednu přípojku pomocí které se dovede kanalizace na pozemek. Na něm se umístí rozdělovací kanalizační šachta, do níž se napojí oba domy. Tato varianta se inženýrům z SČVaK opět vůbec nelíbila, protože ty by nejraději, aby každý dům měl vlastní potrubí zaústěné do jejich páteřní kanalizace. To by ovšem pro obě domácnosti představovalo kopat 2 výkopy a vést cca 20 a 30 m potrubí.  


     Toto řešení jsme dělali i s ohledem na plánovanou asfaltovou komunikaci obce, která by se měla v příštím roce realizovat a která by se v případě druhé stavby musela kvůli napojení naší kanalizační přípojky překopat. Toto odmítá jednak starostka obce (ani se nedivím, proč taky rozkopat úplně novou cestu) a nám by se tak položení kanalizace o to více prodražilo.


     Nakonec v rámci stavebního povolení rodičů řešení schválil i SČVaK. Snad na to páni inženýři nezapomenou při dalším stavebním řízení. Předpokládám, že dotěrné otázky na navržené (a z části již realizované) řešení se nám stejně nevyhnou.30.10.2008 07:41:47 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Vodoměrná šachta

    Kromě elektrického sloupku musíte mít na pozemku instalovanou vodoměrnou šachtu, ve které bude umístěn vodoměr, protože ten musí být přístupný. Pro nás to znamenalo instalovat vodoměrnou šachtu pro 2 odběratele, jejíž cena se pohybovala kolem 16-ti tisíc.


     Vodovodní přípojka byla SČVaK připojena první týden v říjnu 2008 a opět jsme narazili na potíže. Naše představa byla, že SČVaK provede navrtávku hlavního vodovodního řadu, přivedou vodu do vodoměrné šachty, kde se nainstaluje armatura (Téčko) a odtud se povede ke každému domu vlastní vodovod osazený vodoměrem. Toto nejlogičtější řešení však narazilo na odpor pánů inženýrů, kteří nám dali následující možnosti výběru:1) dvě navrtávky + dva vodoměry
Každou navrtávku si ovšem nechají zaplatit. Jinak nerozumím tomu, proč si chtěj vlastní potrubí kurvit dvěma navrtávkama vedle sebe, což dle mého mínění představuje potenciální možnost následného poškození řadu.
2) jednu navrtávku + podružný vodoměr
To znamená následující:
SČVaK bude mít vedeného jednoho odběratele (rodiče), kteří budou platit odběr vody. Odběr vody druhé domácnosti se pak zjistí odečtem z podružného vodoměru a finanční vyrovnání je již mezi majiteli nemovitostí, tj. bez účasti SČVaK.


     Nakonec jsme zvolili druhou variantu, protože nepředpokládáme, že bychom se spolu nedohodli a že by jeden či druhý nemovitost prodal nějaké cizí osobě. Snad do budoucna nevzniknou nějaké potíže.28.10.2008 13:35:49 | 2 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Voda a elektrika

Jelikož rodiče již mají nasmlouvanou firmu, která jim provede hrubou stavbu a tato už počala konat, kromě hloubení základů se nechal vyhrábnout i výkop pro zasíťování pozemku. A opět se počítalo i s naším baráčkem, takže do stejného výkopu jsme si položili kabel a vodu i my. Chceme se tak vyhnout dalšímu zbytečnému kopání a vynakládání peněz. Nevýhodou pro rodiče je, že sítě musí vést prakticky přes celý pozemek, tj. nějakých 100 m. Pro nás to pak znamená cca 75 metrů (vč. rezervy). Nejvýznamnější nákladovou položku pro nás představoval hlavní přívodní kabel CYKY J-4x16, jehož cena byla asi 161 kč/m. Dále se položil kabel CYKY  J-3x1,5 pro bojler (cena 14,- Kč/m). Cena vodovodního potrubí DN 32 se pohybuje od 18 do 25 Kč. Celkem vč. vody jsme zaplatili kolem 14,5 tisíc Kč. Ačkoli ještě nevíme, kdy se stavbou začneme, dobrá zpráva je, že je zasíťováno.27.10.2008 11:35:10 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Elektrický sloupek

     Rodiče jsou již šťastnými vlastníky stavebního povolení, takže jsme mohli začít s přípravou kapličky pro elektroměr. A jelikož časem snad bude stát i druhý dům, bylo nutné počítat s kapličkou pro elektroměry dva.


     Protože jsme chtěli ušetřit a další práce zatím naplánovány nebyly, dohodli jsme se, že výkop pro základy vykopeme já společně s tátou vlastními silami, jelikož zvát bagr kvůli jedné jámě nemá smysl. Míra byl marod, takže nás v tom nechal samotný a následující týden pomáhal se zděním.


     Kopat jsme začali 12. září 2008. Protože pozemek byl dříve obdělávaný, předpokládala jsem, že půda bude kvalitní a udělat výkop cca 1 x 1 x 1 metr bude borůvka. Jak jsem se mýlila. Jíl se lepil na lopatu, rýč i krumpáč a do toho ještě sem tam nějaké pořádné kameny. Nakonec jsme to za jedno odpoledne zvládli. Nyní už sloupek stojí a čeká na zavedení el. přípojky.


     Sloupek jsme stavěli ze štípaných betonových tvárnic KM beta, jelikož stejný systém má i soused a tak jsme chtěli dodržet linii. Přesné náklady nevím, protože šli na vrub rodičů, ale odhaduji je tak na 50 tisíc (jenom rozvodná skříň stojí kolem 10-ti tisíc Kč a to potřebujete dvě, další náklady obstarají tvárnice a beton). Navíc musíte počítat s výdaji za realizaci samotného přivedení elektriky Rozvodnými závody do vaší kapličky. Ty se nás naštěstí netýkají, protože mi si necháme pouze instalovat druhý elektroměr do kapličky rodičů. Ty v únoru složili částku 16 500,-- Kč a ještě nyní čekají na připojení. ČEZ má totiž lhůtu 4 + 6 měsíců (výběrové řízení, zpracování projektu, realizace přípojky), takže celkem 10 měsíců. A můžete si být jistí, že tuto lhůtu hodlají využít.26.10.2008 16:24:49 | 1 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se