Stavíme dům

Blog o stavbě levného zděného domu
 

Přiznání k dani z nemovitosti

17.1.2011 jsme na Finanční úřad podali vyplněný formulář, ve kterém jsme se přiznali k dani z nemovitosti, tedy novostavbě RD. Daň z pozemku jsme museli přiznat již loni. Obojí se musí stihnout vždy do 31.1. následující roku po nabití vlastnictví (kupní smlouva, kolaudace domu...). K podání dani z nemovitosti slouží formulář, který je ke stažení zde:


FORMULÁŘ
POKYNY


25.01.2011 17:11:59 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Ohlášení stavby do KN

Omlouvám se za delší odmlku. Dnes se to budu snažit trošku napravit. (více)
25.01.2011 16:38:25 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Souhlas s užíváním stavby

V úterý 12.10.2010 proběhlo místní šetření na naší stavbě. Paní úřednice sepsala jakýsi protokol, který jsem stvrdila podpisem a za 10 minut bylo hotovo. A to jsem v tom spěchu úplně zapomněla na hasičák. Zároveň mi předala souhlas s užíváním stavby. Zbývá pouze získat číslo popisné – ještě loni to bylo tak, že o číslo jste žádali sami jako majitelé stavby na obecním úřadě (bylo to možné ještě v předstihu před kolaudací). Letos prý došlo ke změně – o číslo popisné musí obec zažádat úředník na základě souhlasu s užíváním stavby, takže se to zase maličko protáhne. Následovat pak bude anabáze se změnou adresy trvalého bydliště na všech institucích, výměna dokladů, změna v katastru nemovitostí, změna tarifu na elektrický proud, zajištění svozu komunálního odpadu, přiznání na finančáku atd. atd.

14.10.2010 13:31:09 | 1 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkazRevize komína

(více)
03.09.2010 07:07:17 | 2 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Revize elektro

(více)
30.08.2010 12:46:48 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Souhlas

Od středy 8.4.2009 máme Souhlas s provedením ohlášené stavby. Jupíííí...


14.04.2009 07:41:26 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Vyrozumění Archeologického ústavu

     Jelikož se naše vesnička nachází v oblasti s prastarým osídlením a občas se zde prý narazí na nějaké ty vykopávky, musela jsem ještě napsat vyrozumění na Archeologický ústav AV ČR o plánovaných výkopových pracích. Pevně doufám, že na nic nenarazíme.

     Takže tímto prozatím s papírováním končíme, v pátek jdeme kolíkovat stavbu a příští týden začínáme!


08.04.2009 15:26:02 | 1 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Ad Stavební ohláška

     Jak již bylo řečeno, v pondělí 30.3.2009 jsme podali na SÚ ohlášení stavby. Hned ve středu volala paní z úřadu, abychom jí dodali ještě jedno kompletní paré (musí být tedy 3, jelikož jedno zasílá na obec) a že v projektu umístění stavby postrádá zákres parkovacího stání na auto. To mě dosti zaskočilo, jelikož garáž nechceme a suché stání je sice v plánu, ale zůstává otázka, kdy se bude realizovat. Úřednice mi „vysvětlila“, že pokud máme v dokumentaci stavby přiloženou žádost o vybudování vjezdu adresovanou obci, musíme mít také zakreslené stání. No, je to sice prazvláštní logika, ale dohodla jsem se s naším projektantem umístění stavby a hned v pondělí 6.4. jsme jí dokumentaci doplnili. Do konce týdne bychom tak měli mít povolení ke stavbě.
08.04.2009 15:20:52 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Ohlášení stavby

     Tak včera jsme byli v Teplicích na magistrátě podat ohlášku, abychom splnili požadavek paní úřednice a sice, že když podáme žádost do konce března, bude jí stačit výpočet energetické náročnosti bez razítka autorizovaného inženýra (a my tím pádem ušetříme 20 tisíc). Ještě předtím jsem si na OŽPaD vyzvedla souhrnné stanovisko ke stavbě, které jsem vložila dokladové části projektové dokumentace. Protože nám jako poslední chyběla vyjadřovačka od vodovodů a kanalizací, stavili jsme se ještě na SČVK poptat se, kde to vázne. Od 25.3. to tam měli válet na stole a ani nezavolali. Tak jsme ještě jednou mazali zpátky na podatelnu magistrátu a já se dodatečně pokoušela vložit do projektové dokumentace ještě tuhle poslední vyjadřovačku, leč na přepážce byla již jiná slečna, velmi neochotná, takže nemám ani potvrzenou kopii, že jsem to podala. Budu muset doufat, že se vše dostane do těch správných rukou.
     Musíme se ale poplácat po ramenou, jelikož zápis do katastru proběhl 5.3.2009 a my jsme 30.3.2009 podali kompletní dokumentaci (alespoň dle našeho dobrého vědomí a svědomí). Jsme prostě dobrý :-)) Ono je to celé odvislé také od práce úředníků. Dá se říci, že všechny vyjadřovačky netrvali déle jak 14 dní (SČVK) a tak šlo doposud všechno jako po másle. Ještě uvidíme, zda nebudou chtít doložit něco dalšího.


Podrobný přehled dokladů:
1. Formulář ohlášení stavby (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
2. Projektová dokumentace domu vč. požární zprávy
3. Technická zpráva (změna projektu)
4. Statický výpočet (ke změně lehké střešní krytiny za těžkou)
5. Projekt umístění stavby, sítě
6. Projekt elektrického napojení
7. Výpočet energetické náročnosti domu (nakonec jsme se dopracovali ke třídě B!!)
8. Radonový průzkum
9. Dokladová část (vyjadřovačky - ČEZ, SČVK, OŽPaD magistrátu, obec, sousedé, výpis z KN, kopie katastrální mapy)31.03.2009 07:49:31 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


ČEZ distribuce - Stanovisko k žádosti o připojení

     Včera jsem do schránky obdržela vyjádření ČEZu, ve kterém mi mimo těch běžných elektrikářských záležitostí sdělují, že "...dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 51/2006 Sb. vzniká oprávněnému zákazníkovi povinnost uhradit PDS podíl žadatele na nákladech spojených s připojením zařízení žadatele a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu. A pro nás ta výše činí 12 500,-."

     Jen pro informaci - tato částka je odvislá od jističe, který bude pro nás 3 x 25,0 A (jelikož nebudeme topit elektrikou). Dobře to maj na nás vymyšlený. Holt ČEZ... Aspoň, že jim to netrvalo nijak dlouho.


18.03.2009 08:09:22 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Vyjadřovačky

     Poté, co jsem v úterý byla na rozvodných závodech, jsme se včera hned po práci, tj. ve středu stavili na Obecním úřadě, kde jsem jednak předložila Žádost o umožnění vybudování příjezdu k pozemku přes pozemek obce (asi 1 m trávníku mezi silnicí a naší parcelou) a dále pak s Žádostí o vyjádření ke stavbě, resp. s informací o záměru výstavby RD podle ustanovení § 104 zák. 183/2006 Sb., jelikož jeden ze sousedních pozemků je obce. Rozhodnutí bych měla obdržet během příštího týdne. O víkendu se pak stavím ještě u majitelů další sousední parcely, čímž toto budu mít kompletní, jelikož vyjádření rodičů již mám a dále i jejich souhlas s napojením na kanalizaci na jejich pozemku.


      No a jelikož už máme k dispozici projekt umístění stavby, zajedu v pondělí na SČVaK s žádostí o vyjádření k PD. Na to jsem vůbec zvědavá, co nám k tomu řeknou.


      Dále by mělo následovat souhrnné povolení, což ještě přesně nevím, co je, takže zavolám na příslušný SÚ, zda jej vůbec budou vyžadovat. Mělo by se jednat o souhrnné vyjádření dalších dotčených orgánů, zejména ochrany přírody, takže třeba odbor životního prostředí a CHKO. Pak se ještě musím dotázat, jestli nebudu muset požádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, no a na závěr nechat vypracovat radonový průzkum. Tím to snad bude kompletní a budu moci žádat o stavební povolení, resp. ohlášku, jelikož zastavěná plocha stavby nepřesahuje 150 m2. Uf…12.03.2009 19:03:03 | 2 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Žádost o připojení odběratele k distribuční soustavě NN

     Jelikož již proběhl zápis do katastru nemovitostí a já se mohu vystupovat jako vlastník pozemku, čeká nás nyní kolečko přes všechny možné instituce a sousedy od nichž potřebujeme vyjádření ke stavbě. Tato vyjádření budou potřebná k řízení stavebního povolení, resp. ohlášky.


     Protože otec při poslední návštěvě SÚ setrval v družném rozhovoru s paní úřednicí, která bude naší žádost posuzovat a uplatil jí čokoládou, ona slíbila, že pokud budeme mít veškeré potřebné podklady ke stavebnímu řízení v pořádku připraveny, nemusíme již podávat žádost o územně plánovací informaci (viz starší příspěvek). Nyní tedy kompletujeme podklady.


     Jako první přichází na řadu Rozvodné závody, rezp. ČEZ distribuce, a. s. Na internetové stránce ZDE jsem si stáhla potřebný formulář (2.01), který jsme doma v klidu vyplnili a prokonzultovali s elektrikářem projektantem, který nám ještě bude muset do projektu umístění stavby zakreslit hlavní přípojku el. energie. V pondělí se musíme stavit na katastru nemovitostí pro aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy. Do této je potřeba zakreslit umístění odběrného místa a přiložit k žádosti o připojení odběratele k distribuční soustavě NN. V úterý žádost podáme na ústecké pobočce a budeme čekat, jak se nám ČEZ vyjádří. Celé to vlastně slouží k rezervování příkonu el. energie pro nový RD.


     Následovat budou sousedé, obec a po obdržení projektu umístění stavby (což bude snad během tohoto týdne) SČVaK a CHKO. Pak ještě musíme doložit radonový průzkum a to bude snad vše.08.03.2009 15:54:23 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Vklad do KN

Na základě námi dodaných podkladů byl dnes proveden vklad do katastru nemovitostí.

05.03.2009 12:48:47 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí

     Ještě včera byl podán návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Návrh na vklad do KN lze pouze na předepsaném formuláři, v našem případě se jedná o č. formuláře 6.87-2005. Veškeré potřebné formuláře KN vč. návodů jsou ke stažení ZDE. K zapsání do KN bylo dále nutné předložit 2x + dle počtu účastníků (v našem případě 3 – oba rodiče a já) Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene k nemovitosti s notářsky ověřenými podpisy a vč. všech příloh (geometráky) + 1x potvrzení stavebního úřadu. Průběh řízení lze po zadání č.j. a Katastrálního úřadu sledovat ZDE. Tak snad bude vše v pořádku a dojde k zapsání do katastru.26.02.2009 09:22:24 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Potvrzení geometráku SÚ

     Tak máme požehnání stavebního úřadu a můžeme přistoupit k dalšímu kroku – podat návrh na vklad do KN.Pro představu přikládám ještě další komentář k dané věci:

(více)
25.02.2009 10:52:35 | 2 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Znění smlouvy

     Tak jsem se nakonec rozhodla uveřejnit znění Darovací smlouvy k nemovitosti a smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti, jelikož tohle konkrétně se mi na internetu nepodařilo nalézt a někomu by se to třeba mohlo hodit, nehledě na to, že formulace byla prokonzultována s pracovníkem Katastru nemovitostí, takže byste neměli mít problém s jejím přijetím.     
obr.: Darovací smlouva nemovitosti a zřízení věcného břemene k nemovitosti


25.02.2009 10:28:57 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Podpis darovací smlouvy a žádost o vyjádření SÚ k rozdělení pozemku - part II.

     Ve středu jsme obdrželi od geodetů další 2 geometrické plány. Na jednom je na naší budoucí části pozemku vyznačeno věcné břemeno na příjezdovou cestu k domečku rodičů, na druhém je další věcné břemeno - sítě. Ve čtvrtek jsem byla s rodiči u notáře, kde se podepsala darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene (v jednom), jejíž součástí jsou všechny tři geometráky, přesně dle požadavku vedoucí SÚ. Hned v pátek byla na teplický magistrát nová žádost o vyjádření k rozdělení pozemku, tak snad už se nám ty ledy podaří prolomit.


     Ještě stále věřím, že na jaře začínáme stavět a pevně doufám, že tento blog bude ku prospěchu dalších nadšenců a že se nezvrhne jenom v další blog o tom „jak jsme si nechali postavit dům“, kterých je na internetu milión a kvalita většiny z nich nestojí za nic. Ono také co čekat, když většinu z nich píšou vydržovaný ženštiny na mateřské dovolené, které se vám v různých diskuzích neustále snaží radit, stále zpochybňují vaše články a kvalitu vaší stavby, kterou poměřují pouze rozpočtem a když vás jejich „erudované“ odpovědi dopálí a mrknete na jejich blog, kde zjistíte, že dotyčná není zas tak chytrá, jak si myslí a vy jí na to upozorníte, ona vám dloubne pod žebra. Holt, když do někoho rejpu, musím čekat, že mi oplatí stejnou mincí a ne ho okamžitě označit za „zakomplexovaného“ a „závistivého“ jedince. Jo, lidská blbost je nekonečná. Na rozdíl od ní nebudu uvádět o koho se jedná ani adresu toho blogu, protože já nejsem moralista jen na oko.


     Ano tento blog je o stavbě levného domu, jelikož my zkrátka bydlení nepovyšujeme na něco více, pro mě to není životní styl a důvod k chlubení, ale pouze prostředek ke spokojenému životu, takže kdo čeká něco více, je asi na špatné adrese. 


     To jsem se trošku nechala unést, takže co dále… Vzor darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene jsem stáhla na webu http://www.vzory.cz, který tímto doporučuji. Jedná se o takové všeobecné vzory, takže nešli přímo napasovat na naší situaci a tak jsme ještě pro jistotu přistoupili ke konzultaci s Katastrálním úřadem v Teplicích, u kterého bude zapsán vklad do KN. 


     Ještě jedna taková užitečná poznámka; darovací daň pokud se jedná o příbuzenskou linii se neplatí, ovšem u notářky jsem se dozvěděla, že budu platit daň ze zřízeného věcného břemena. V jakém právním předpise je to ukotveno jsem zatím nezkoumala, čert aby se v té naší legislativě vyznal. Asi počkám, co mi vyměří sám finanční úřad.21.02.2009 12:21:54 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Vyjádření SÚ k rozdělení pozemku

     Po předání geometrického plánu s vyznačením navrhovaného rozdělení pozemku geodety jsme zformulovali text žádosti, a zaslali na SÚ. Ještě předtím jsme celou záležitost projednali s úřednicí, která měla žádost vyřizovat.
     Za několik dní jsme obdrželi telefonát, že ona osobně proti rozdělení nic nenamítá, ovšem kladné vyjádření jí vrátila při podpisu vedoucí odboru s tím, že ona sama s rozdělením pozemku nesouhlasí. Otec ji při telefonátu ještě pořádal, aby celou situaci ještě jednou projednala se svou nadřízenou, především tedy, za jakých podmínek by se dala věc kladně vyřídit a zavolala mu zpět, aby se dohodli na dalším postupu.
     Paní inženýrka ovšem již nezavolala, namísto toho otec (jako současný vlastník a žadatel) obržel kus papíru, který se snad ani nedá považovat za úřední lejstro, se zamítavým stanoviskem, na kterém bylo konstatováno, že pozemek nelze rozdělit z důvodu absence komunikace ke každému pozemku a to i přes to, že součástí žádosti byl i souhlas obce s využíváním části obecního pozemku k zajištění přístupu. Bez odkazu na jakýkoli paragraf, bez uvedení odvolacích lhůt a možností. Vedoucí odboru ve svém momentálním rozmaru celou záležitost schodila ze stolu a víc se tím nezabývala. To, že tím komplikuje život nějaké další osobě jí absolutně nevzrušuje. Než, aby se hledali možnosti, jak to jde, hledají se důvody, proč to nejde.
     Následoval další telefonát, nejprve s pověřenou úřednicí, která přislíbila se ozvat, ovšem neučinila tak. Opět zopakovala to samé co předtím. Po záludném dotazu: "Jakým způsobem se dá celá záležitost vyřešit, aby se dal pozemek rozdělit" následovala citoslovce typu "ehm", "mno", "ééé"...
     Po deseti minutách "páčení" úřednice navrhla zřídit věcné břemeno na horní část parcely (požadovaná polovina současného pozemku), který má napojení na silnici, jenže dosud je pouze v návrhu na geometráku. Nebyla schopná pochopit, že NELZE zřídit věcné břemeno na pozemek, který ještě není zaevidován v Katastru nemovitostí a k tomu, aby mohl být zapsán potřebujeme KLADNÉ vyjádření právě jejich úřadu. Zkrátka začarovaný kruh. Otec nakonec navrhl následující možnosti:
a) zřídit věcné břemeno na obecní pozemek
b) zřídit věcné břemeno na druhou polovinu pozemku, který má napojení na komunikaci ovšem není ještě vložen do katastru (podmíněno souhlasem SÚ)
Úřednice však ještě doporučila celou záležitost projednat se samotnou vedoucí.
     Abych to nezdržovala - po výmluvných slovech paní vedoucí, mezi kterými nechybělo: "My se o tom ještě musíme poradit na poradě" a "Víte, já teď nemám vůbec čas" a přesvědčování, že souhlas obce je k ničemu, jelikož další přilehlý pozemek není komunikace, což ovšem není pravda, jelikož se jedná o komunikaci místního významu, jenže to si nebyla vážená paní ani schopná zjistit z katastru nemovitostí a to i přes to, že na něj má přístup z internetu. Mno, je to složité. Každopádně bylo domluveno následující řešení: Součástí darovací smlouvy poloviny pozemku bude zároveň zřízení věcného břemene na sítě a přístupovou cestu k právě rozestavěnému RD rodičů, pak že rozdělení pozemku povolí. To ovšem znamenalo OPĚT přizvat geodety (již podruhé), aby zaměřili sítě a přístupovou cestu do geometráku, který bude součástí Darovací smlouvy a zároveň nové žádosti o vyjádření k rozdělení pozemku.
     Výborně, tak aspoň nějaký výsledek. Teď ještě, aby paní vedoucí dostála svého slova.08.02.2009 20:55:10 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Rozdělovák

     Dnes jsme se na místě setkali s geodety, kteří budou zaměřovat rozdělení pozemku, což se spláchne při příležitosti zaměření rozestavěné stavby RD rodičů a jejího zanesení do katastru. Návrh nám měřiči dají k dispozici již v pondělí a ten bude sloužit jako podklad k žádosti o vyjádření stavebního úřadu k záměru rozdělení pozemku. Poté bude nutné vypracovat Darovací smlouvu, která musí být stvrzena notářsky ověřenými podpisy. Na základě všech těchto podkladů bude Katastrálním úřadem provedeno rozdělení pozemku a zápis do katastru nemovitostí. Celé je to dle mého skromného odhadu záležitost na min. 3 týdny, takže se zase na nějakou dobu odmlčím...08.01.2009 12:53:41 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Územně plánovací informace

     V úterý jsem obdržela rozhodnutí – územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduché stavby. Zde bylo konstatováno, že na pozemku je již ohlášena stavba RD a proto nelze ohlásit další stavbu RD. Stavba může být projednána až po oddělení pozemku geometrickým plánem s novou žádostí o územně plánovací informaci.
    
Na tom už se maká, takže nezbývá než být trpělivý.20.11.2008 18:24:56 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Add 2 RD na jedné parcele

     V pátek proběhlo další telefonické jednání s paní úřednici. Jak slíbila, tak udělala a na poradě vznesla dotaz, zda se dá na jednom pozemku s jedním baráčkem postavit další rodinný dům. Po obdržených informacích nám navrhla 2 varianty, jak by se dala celá záležitost vyřešit:


1. Absolvovat územní řízení se všemi dotčenými účastníky řízení. To by v lepším případě mohlo proběhnout bez větších komplikací a nebo také naopak. Známe jak to u nás chodí…


2. Stavbu stavět nikoli jako rodinný dům, ale rekreační chatu. Lidé prý takto běžně obcházejí zákon, protože dle zmiňovaného paragrafu v předchozím příspěvku rekreační objekt na stejném pozemku jako rodinný dům mít můžete. Takže když se tak nad tím zamyslíte, pokud se chcete chovat mravně a v mezích zákona, narazíte na komplikace. Pokud zákon obejdete, bydlíte. Sama nám stvrdila, že takto by nám stavbu povolila. Mno, to je sice všechno hezké, jenže má to pro nás jedno závažné úskalí – na rekreační chatu vám žádná banka nebo stavební spořitelna nepůjčí ani korunu.


     Po dohodě s rodiči, kterým pozemek patří, jsme se shodli na tom, že pozemek tedy raději rozdělíme na 2 samostatné parcely. Než toto celé bude dokonáno, zajistíme si u firmy vypracování projektu RD, protože k navrženému typu domu paní úřednice žádné výhrady neměla. Tak aspoň něco se hnulo…10.11.2008 11:27:42 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz


Žádost o územně plánovací informaci

     Dnes jsem zavítala na stavební úřad teplického magistrátu ohledně konzultace mé připravené žádosti o územně plánovací informaci. Momentálně totiž řešíme umístění 2 staveb RD na jedné parcele. Pracovnice SÚ trvá na tom, že každý RD musí mít svou samostatnou parcelu. Toto je údajně stanoveno v odst. 6 § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. My bychom se rozdělení pozemku prozatím chtěli vyhnout, jelikož rodiče momentálně pozemkem ručí stavební spořitelně za poskytnuté finance na jejich stavbu.


     Úřednice nicméně trvala na podání žádosti s tím, že se nám k našemu záměru NĚJAK vyjádří po poradě s nadřízenými orgány, protože s takovýmto požadavkem se ještě u nikoho nesetkala.


    Žádost jsem vypracovala ve stejném rozsahu jako rodiče. K žádosti jsem tedy připojila:
1. formulář žádosti (příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.)
2. prospekt - typ RD
3. výpis z katastru nemovitosti
4. snímek katastrální mapy se zakreslením požadovaného umístění stavby
5. výkres se zakreslením ochranných pásem vedení VN a vzdálenosti stavby od sousedních pozemků a staveb
a navíc pak souhlas vlastníků pozemku se stavbou (rodiče) a návrh smlouvy o zřízení osobního věcného břemene (napojení na sítě, přístup). 


     Ačkoli žádost vyřizuje úplně stejná paní jako v případě první stavby, chce po nás navíc souhlas vlastníků okolních pozemků, což v prvním případě vyžadovala až při stavební ohlášce. Toto ji budu muset v průběhu týdne ještě doručit.


     Jsem stále na pochybách, že nám stavbu našeho RD na stejné parcele posvětí a nebude trvat na rozdělení pozemku. Pokud se má prognóza naplní, ráda bych alespoň znala její názor na námi vybraný typový projekt, abychom mohli konečně oslovit firmu a nechat si zpracovat projekt typového RD a projekt umístění stavby. Během zpracování bychom pak vyřizovali „rozdělovák“ a podání žádosti o zapsání do KN. Zakoupení projektu dopředu bez územního souhlasu totiž považuji za holý nesmysl. Co totiž s projektem v případě, že by vybraný typ domu neprošel? Každopádně nyní nezbývá než čekat na vyjádření...obr.: situace


03.11.2008 18:39:43 | 0 komentářů
Autor: Ája
| stálý odkaz

 

© 2006-2007 Zásobování a.s.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se